puwota schedule | puroresu calendar

 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  1
  6
  7
  8
  11
  12
  14
  18
  19
  21
  25
  26
  29
  1
  2
  4
 • korakuen hall
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinjuku FACE
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinkiba 1st RING
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • ryougoku kokugikan
2020 / 10
 • Itabashi green hall
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • Yokohama Cultural Gymnasium