puwota schedule | puroresu calendar

 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  9
 • korakuen hall
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
2021 / 1
2021 / 2
2021 / 3
2021 / 4
2021 / 5
2021 / 6
2021 / 7
2021 / 8
2021 / 9
2021 / 10
2021 / 11
2021 / 12
 • shinjuku FACE
2020 / 11
2020 / 12
2021 / 1
2021 / 2
 • shinkiba 1st RING
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
2021 / 1
2021 / 2
2021 / 3
2021 / 4
2021 / 5
2021 / 6
 • ryougoku kokugikan
2020 / 12
 • Itabashi green hall
2020 / 11
2020 / 12
2021 / 1
 • Yokohama Cultural Gymnasium