puwota schedule | puroresu calendar

 • Dec
  2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  3
  4
  7
  8
  11
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
 • korakuen hall
2020 / 7
2020 / 8
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinjuku FACE
2020 / 7
2020 / 8
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinkiba 1st RING
2020 / 7
2020 / 8
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • ryougoku kokugikan
2020 / 11
 • Itabashi green hall
2020 / 7
2020 / 8
 • Yokohama Cultural Gymnasium
2020 / 8