puwota schedule | puroresu calendar

 • Dec
  2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  10
  11
  12
  13
  16
  17
  19
  20
  1
  2
  3
 • korakuen hall
2019 / 8
2019 / 9
2019 / 10
2019 / 11
2019 / 12
 • shinjuku FACE
2019 / 8
2019 / 9
2019 / 10
2019 / 11
2019 / 12
 • shinkiba 1st RING
2019 / 8
2019 / 9
2019 / 10
2019 / 11
2019 / 12
 • ryougoku kokugikan
2019 / 10
2019 / 11
 • Itabashi green hall
2019 / 9
2019 / 10
2019 / 11
2019 / 12
 • Yokohama Cultural Gymnasium
2019 / 8
2019 / 9
2019 / 12
2020 / 3