puwota schedule | puroresu calendar

 • Jan
  2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • korakuen hall
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinjuku FACE
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinkiba 1st RING
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • ryougoku kokugikan
2020 / 10
 • Itabashi green hall
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • Yokohama Cultural Gymnasium