puwota schedule | puroresu calendar

 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
  2
  3
  9
  10
  12
  15
  16
  17
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  29
  1
 • korakuen hall
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinjuku FACE
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • shinkiba 1st RING
2020 / 9
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • ryougoku kokugikan
2020 / 10
 • Itabashi green hall
2020 / 10
2020 / 11
2020 / 12
 • Yokohama Cultural Gymnasium